Menu

Fiscaal attest

Erkende instelling

De vrienden van Bharat vzw werd opgenomen in de lijst van instellingen die fiscaal aftrekbare giften kunnen ontvangen

U kunt ons op de lijst terugvinden via deze link Lijst erkende instellingen  onder de naam ‘vereniging zonder winstoogmerk de vrienden van Bharat’

 

Belastingsvermindering

We hebben een erkenning gekregen voor de jaren 2020 en 2021 als instelling voor hulpverlening aan ontwikkelingslanden

Dit betekent dat u voor alle giften vanaf 1/01/2020 tot en met 31/12/2025 recht hebt op een belastingsvermindering van 60% van het bedrag van uw gift, op voorwaarde dat de gift voldoet aan deze voorwaarden:

  • “de gift moet minstens 40 euro bedragen, per kalenderjaar en per vereniging (deze kan samengesteld zijn uit verschillende stortingen van dezelfde schenker),
  • de gift moet gedaan zijn aan een erkende instelling,
  • de instelling moet een kwijtschrift uitreiken voor de giften die zij ontvangt
  • de gift moet in geld gedaan zijn, en van u alleen komen (dus niet de opbrengst van een collectieve geldinzameling of actie).”
    (informatie van de overheid terug te vinden via deze link)

Een voorbeeldje om het iets te verduidelijken:
Jan stort een gift van €40 op 13 maart 2020
en nog eens €60 als gift op 24 november 2020

In 2020 stortte Jan dus in totaal €100

Het bestuur van De vrienden van Bharat vzw maakt voor kalenderjaar 2020 een fiscaal attest op voor Jan van €100.
Dit attest zal naar Jan verzonden worden in januari of februari 2021. Hierdoor kan Jan het attest bijvoegen bij zijn belastingsaangifte voor inkomsten van 2020 en krijgt hij €60 belastingsvermindering.


Bij vragen kunt u ons steeds contacteren

Schrijf je in op onze
nieuwsbrief