Menu

Wie zijn we?

Bharat Shrestha – Voorzitter

Mijn naam is Bharat Shrestha en ik ben geboren in Nepal. Ik ben naar België gekomen om te studeren. Ik woonde, studeerde en werkte een tiental jaren in Oost-Vlaanderen voordat ik voor het eerst terug ging naar Nepal.

Ik was verbaasd en geschokt door de armoede die ik overal zag. Daklozen en mensen met een beperking kregen geen sociale zekerheid en ook  geen kansen in de Nepalese samenleving.

Straat- en weeskinderen werden aan hun lot overgelaten. Ik had zelf wél een kans gekregen tot beter onderwijs en weet daarom hoe belangrijk dit is als je een goede toekomst wil uitbouwen. Ik voelde onmiddelijk de nood om iets te ondernemen voor de mensen in Nepal die op mijn pad komen.

Daarom heb ik het tewerkstellingsproject ‘Yak en Yeti’ opgericht voor volwassenen die niet meetellen in de Nepalese samenleving, zoals daklozen , mensen die niet kunnen lezen en schrijven, mensen met een beperking. Zij krijgen een opleiding in ons atelier en kunnen daarna ook bij ons aan het werk. De kledij die onze medewerkers maken, verkopen we in onze Fair Wear winkels in Gent. Nadat alle kosten en lasten betaald waren, bleef er een stukje winst over waardoor het mogelijk werd om ook hulp te bieden aan straat- en weeskinderen in Nepal.

In Nepal richtte ik  samen met een plaatselijke  verantwoordelijke de organisatie ‘Jossa’ op, een officieel erkend weeshuis. Via deze organisatie bieden we onderdak, begeleiding en onderwijs aan aan straat- en weeskinderen. De afgelopen jaren verdubbelde het aantal kinderen dat hun toevlucht zocht tot ons weeshuis.

Om hun de nodige hulp en ondersteuning, onderwijs , onderdak te blijven garanderen richtten we samen met Hendrik Mussche en Christophe Collette een vzw op ‘De vrienden van Bharat’.

 

Piet Debackere – Ondervoorzitter

Ik ben Piet, reiziger voor het leven (naast huisarts, moestuinierder, hobbykok, kunstliefhebber enzovoort …)   Andere culturen ontdekken, je laten verrassen door een andere kijk op het leven, de wereld in al zijn facetten zien, het maakt je een rijker mens (denk ik).

Op één van die reizen stapten we samen met Bharat op het vliegtuig, richting Nepal. Ik kende hem toen enkel via contacten via andere vrienden. Wij deden toen een fantastische trektocht door Mustang.   De reis in Nepal was onvergetelijk, wat een land… Een jaar later was er de zware aardbeving.  Wij hadden Kathmandu zelf ervaren en konden ons voorstellen wat een impact dit moest hebben.  Dat was het begin van mijn steun aan Bharat en zijn project.  Ik hou van mensen met het hart op de juiste plaats en Bharat is er zeker  één van!

Via mijn steun aan de vzw hoop ik een structurele hulp en mogelijkheden te kunnen bieden aan mensen die niet zo bevoorrecht zijn als ik.  Op reis zie je die, maar ik geloof niet in hen gewoon geld toe te stoppen. Dat is geen oplossing op lange termijn.  Het project van Bharat echter geeft hen hoop op een betere toekomst, ook door zelf te werken mits ondersteuning. Daar kan en wil ik me 100% voor geven en ik hoop mijn enthousiasme te kunnen overdragen zodat we een warme thuis kunnen creëren voor wie het nodig heeft.

 

Hendrik Mussche – Penningmeester

Ik ben Hendrik Mussche. Enkele jaren terug ontmoette ik Bharat, toenmalige vriend –ondertussen de echtgenoot – van mijn nicht(je).

Pas na vele ontmoetingen vertelde Bharat over zijn weeshuis project in Nepal, niet om te vragen naar steun; gewoon omdat ik er naar vroeg.

De zware aardbeving in 2015 zorgde ervoor dat het weeshuis van de kaart werd geveegd en dat er grote noden waren. Samen met Christophe groeide het plan om het weeshuis project actief en structureel te helpen zodat de 30 kinderen een stevig dak boven hun hoofd zouden hebben en zouden kunnen opgroeien met dingen die voor ons in België zo vanzelfsprekend zijn: voeding, kledij, onderwijs en gezondheidszorg.

Daarom richtten wij de vzw ‘De vrienden van Bharat’ op en zijn we op zoek naar 600 vrienden van Bharat die het project mee willen helpen ondersteunen door 60€ per jaar te storten; we zijn een kleine vzw zonder kosten….dus elke euro wordt besteed in Nepal! Hoe je geld wordt besteed kan je volgen op onze website of op de facebook pagina!

 

Katrien Goeman – Secretaris

Hallo, ik ben Katrien.

Waarom ” De Vrienden van Bharat”? Grotendeels om dezelfde reden dan Christophe enkele jaren geleden mee aan de wieg stond van de vzw.

Maar eigenlijk is mijn echte drijfveer heel eenvoudig. Bij ons bezoek aan het weeshuis werd mijn moederhart diep geraakt.

Onze dochters kregen onmiddellijk de beste plaats in de kamer op het bed. De andere kinderen zaten net niet op elkaar op de grond langs de muur. Onze meisjes hadden een rugzak vol spullen mee om zich bezig te houden tijdens dat wij het zicht van de kinderen testten. Bij ons heel gebruikelijk, maar er zat precies meer in ons dochters hun rugzak dan in de kast van de kinderen daar.

Dit voelde heel ongemakkelijk. De kindjes zagen er nochthans niet ongelukkig uit. Bharat doet héél véél om hen kansen te geven voor hun toekomst: onderdak, eten, kledij, onderwijs, medische zorgen, ontspanning,… Chapeau!

Toen mijn kids mij een knuffel kwamen vragen, voelde ik harder dan ooit hoe belangrijk die warmte is van een mama en papa. Zelf ben ik mijn mama jong verloren, en ja, ik mis haar nog elke dag, maar ik heb nog altijd mijn papa. En ik heb mijn meisjes én mijn partner én een warm nest. Zij missen dit.

Met “De Vrienden van Bharat” wil ik mee Bharat ondersteuren in de zorg voor het weeshuis zodat de kinderen de kansen en de middelen krijgen voor later en dat ze de mogelijkheid krijgen om van het weeshuis toch een warme thuis te maken.

Namasté

 

Christophe Collette – Stichtend lid

Schrijf je in op onze
nieuwsbrief